نازایی و ناباروری در کرج

یکی از آرزوهای هر زوج نرمال داشتن فرزند و پدر شدن و مادر شدن است . در گذشته احتمال اینکه یک زوج پس از تشخیص ناباروری بتوانند به آرزوی خود برسند بسیار پایین بود .

اما هم اکنون با پیشرفت علم پزشکی احتمال اینکه یک زوج نابارور درمان نشوند بسیار پایین است و روش های جدید امید را به خانه های بسیاری از این زوج ها برگردانده

دراین قسمت هر آن چه که باید در مورد ناباروری چه آقا چه خانم را بدانید را آماده کرده ایم