زایمان

در این بخش به معرفی انواع زایمان و مزایا و معایب هرکدام می پردازیم . ایام قبل از زایمان و بعد از زایمان هر کدام مراقبت های خاصی را می طلبد که به تفصیل درمورد آنها صحبت کرده ایم

آیا راهی هست که درد زایمان را تحمل نکنیم یا اصولا کدام روش بهترین است مطالب کاملی را همراه با فیلم برایتان آماده کرده ایم